Önismereti foglalkozások iskolai kereteken belül

Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.

/Kodály Zoltán/

A módszer lényege: cselekedve, tevékenykedve tanulni, azaz tapasztalati tanulás útján. Nagy hangsúlyt fektetve az integrált agyműködés, azaz a teljes aggyal való tanulásra, amely a stresszmentes tanulás alapja.

A foglalkozások a diákokban rejlő képességek, készségek felismerését, használatát, valamint saját önismeretünk fejlesztése által önmagukról való tudatos döntés meghozatalát segítik. Cél a valódi személyiségük felszínre hozása és önálló tudatos élet elősegítése.

Témáik: kommunikáció, figyelem, koncentráció, megbízhatóság, önismeret, felelősségérzet, nyitottság, önbizalom, együttműködés

Iskolai tanórák, és egyéb szakkör, tanfolyam jellegű foglalkozások keretében.

Önismereti videók gyerekeknek/a családnak: